top of page

ENERJİ YÖNETİMİ

Enerji, şüphesiz canlı yaşamın sürdürülebilmesi için olmazsa olmazlardandır. Artan nüfus, teknolojik gelişmeler ve kişilerin konfor beklentileri enerjiye olan ihtiyacı arttırmıştır. Ülkeler kesintisiz ve güvenli enerji kaynaklarına yönelmek durumunda kalmıştır. Böylece, enerji bireysel ihtiyaçtan çıkıp güvenlik sorunu halini de almıştır.

 

Ülkemizin kısıtlı enerji kaynakları ve görece yüksek ihtiyaç, bu konuda bizi dışa bağımlı hale getirmiş ve toplam gelirimizin önemli bir kısmını bölge ülkelerine aktarmak durumunda bırakmıştır. Dünyayı incelediğimizde benzer sorunların ciddi boyutlara geldiği görülmektedir.

İstisnasız tüm ülkeler varlıklarını sürdürebilmek, vatandaşlarına konfor ve güven içerisinde yaşam sunmak için ekonomik ve stratejik güce sahip olmalıdırlar. Stratejik güçlerin başında ise enerji üretim kapasitesi gelmekte. Büyüme ve kalkınma için gerekli olan üretimin sağlanması enerji kullanımı ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda, ülkeler ihtiyaç duydukları enerjiyi en kolay, ucuz, sürekli ve kaliteli olarak sağlamak ve güvenli bir arz payında kalmak için çeşitlendirmek durumundadırlar.

 

Enerji kaynakları bellidir ve her geçen yıl yeni türleri veya eski türlerinin yeni uygulamalarıyla etkin üretilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

bottom of page