top of page

TESİS YÖNETİMİ

Tesis yönetimi, geride bıraktığımız yüzyılda özellikle ABD merkezli çok katlı binaların yönetimi ile kendini göstermiş, son yıllarda inşaat sektöründeki hızla büyümeye paralel olarak ülkemizde de benimsenmeye başlayan kavramlar arasındaki yerini almıştır.

Tesisi, belirli bir faaliyetin gerçekleştiği yerler ve o yerlerdeki yapılarak olarak tanımlayabiliriz. TDK’ya göre yönetmek ise “Bir kurum veya kuruluşun yasalara, kurallara ve belli şartlara uygun biçimde işlemesini sağlamak, idare etmek, tedvir etmek.” ve “Birinin bir konudaki etkinliğine, çalışmasına yön vermek, birini yönlendirmek.” olarak tanımlanmıştır.

İlk düşünüldüğünde bina yöneticiliği, güvenlik, temizlik, bahçe bakımı hizmetleri akla gelse de bir tarafta yatırımcıların diğer tarafta kullanıcıların beklentileriyle, Konfor ve kalite üzerinde yürütülen tümüyle insan odaklı, modern yönetim teknikleri kurumsal anlayışla icra edilen süreçlerden oluşan komplike bir yapıdır. Kapsamı geniştir ve tesisin yatırım kararından son kullanıcıya ulaşması sürecinde finans, sosyoloji, mimari, mühendislik, yönetim ve insan kaynakları disiplinlerinin aktif katılımını gerektirir.

bottom of page